Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn: Liên tổ 4 thăm mục vụ tại GP Mỹ Tho |