Đại hội Huynh Trưởng TNTT TGP Sài Gòn: Kỷ niệm 100 năm thành lập.

Xin click vào hình để xem hình phóng to