ĐCV Thánh Giuse SG: Quý thầy liên tổ 3 thăm mục vụ tại Gx. Thời Hoà, GP Phú Cường