Nhà thờ Chính Toà Sài Gòn: Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn dâng lễ tạ ơn

Xin click vào hình để xem hình phóng to