Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn: ĐTGM Leopoldo Girelli dâng lễ tạ ơn

Xin click vào hình để xem hình phóng to