Giáo xứ Thái Bình: Mừng bổn mạng & Kim Khánh LM cha Giuse Vũ Minh Nghiệp

Xin click vào hình để xem hình phóng to