Giáo xứ Bình Thuận: Đón cha tân chánh xứ

Xin click vào hình để xem hình phóng to