Thánh lễ thành lập Giáo xứ Mỹ Hòa và nhậm chức chánh xứ tiên khởi Giuse Ngô Viết Thanh

Xin click vào hình để xem hình phóng to