Gx. Vĩnh Hòa: Lễ giỗ 100 ngày cha cố Augustinô Nguyễn Viết Chung

Xin click vào hình để xem hình phóng to