Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn: Kỷ niệm 24 năm Giám mục

Xin click vào hình để xem hình phóng to