Gx. Đồng Tiến: Lễ an táng Bà cố Têrêsa Quách Thị Cơ, thân mẫu của linh mục Denis Phạm Bùi Vượng

Xin click vào hình để xem hình phóng to