Giáo xứ Tân Mỹ: Thánh lễ An táng bà cố Maria Trịnh Thị Sợi, thân mẫu cha Giuse Trịnh Thanh Hoàng

Xin click vào hình để xem hình phóng to