Giáo xứ Bùi Môn: Caritas TGP, Giới Y tế, Doanh nhân Công giáo chữa bệnh cho người nghèo