Giáo hạt Xóm Mới: Legio Mariae mừng lễ Truyền Tin

Xin click vào hình để xem hình phóng to