Học viện Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Chay 2017 "Gia đình Kitô hữu đối diện với những thách đố của xã hội"

Xin click vào hình để xem hình phóng to