Thánh lễ Truyền chức Giám mục cho Đức tân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng |

Thánh lễ Truyền chức Giám mục cho Đức tân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Xin click vào hình để xem hình phóng to