Đức Hồng y Reinhard Marx dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Xin click vào hình để xem hình phóng to