Đức Hồng y Reinhard Marx và cuộc gặp gỡ liên tôn tại Toà Tổng Giám mục Sài Gòn

Xin click vào hình để xem hình phóng to