Hội thảo kỷ niệm 50 năm áp dụng huấn thị Plane compertum est về tôn kính ông bà tổ tiên (ngày 1: 25.09.2014)

Xin click vào hình để xem hình phóng to