Gx. Thánh Gia: Công tác bác ái xã hội đầu năm tại Bình Phước

(Ảnh: Văn Trọng)

Xin click vào hình để xem hình phóng to