Thiếu nhi hạt Xóm Mới: Hành hương Năm Thánh

(Ảnh: Minh Hiến)

Xin click vào hình để xem hình phóng to