Gx. Tân Hưng - Hóc Môn: Mừng bổn mạng giáo xứ và lãnh nhận BTTS

(Ảnh: Trương Hùng & Phaolô Tống)

Xin click vào hình để xem hình phóng to