Đức Thành

ĐTC Phanxicô ban hành Tự sắc điều hợp hai bộ Giáo luật Latinh và Đông phương

Ngày 15.09.2016, Toà Thánh đã công bố một Tự sắc mới, nhan đề De concordia inter Codices, của ĐTC Phanxicô ký ngày 31.05.2016.

Thống kê Giáo hội Công giáo 2013

Thống kê năm nay trong bối cảnh Năm Đức Tin 2012-2013, nêu cao việc củng cố đức Tin, đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc-âm-hóa, Tái Phúc-âm-hóa và Truyền giáo.

Đức hồng y Gianfranco Ravasi: Giáo hội tôn trọng sự tiếp cận đa phương đối với chân lý

Có nhiều lĩnh vực Giáo hội đã đi trước mọi người, tuy nhiên trong một số lĩnh vực khác, Giáo hội lại cần có thêm những bước tiến.

Tang lễ Đức cố Hồng y Martini – Người của Thiên Chúa

Đức cố Hồng y đã có thể dạy các tín hữu và những ai đang kiếm tìm sự thật rằng chỉ Lời Chúa mới thật đáng lắng nghe, đón nhận và bước theo, vì Lời Chúa cho thấy tất cả con đường của sự thật và tình yêu. 

10 hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong năm 2011

Mười hoạt động nổi bật của ĐTC năm 2011 bao gồm: Chuyến tông du nước Đức, Chuyến tông du Tây Ban Nha và chủ tọa Đại hội Giới trẻ Thế giới...

Bộ Phụng tự đệ trình Đức Thánh Cha ấn bản Cẩm nang cử hành thánh lễ

ĐHY Antonio Canizares đã trình lên ĐTC bản "Toát yếu về Bí tích Thánh Thể" nhằm giúp các linh mục cử hành thánh lễ một cách xứng hợp