Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

Thứ Tư Lễ Tro: Lịch sử và ý nghĩa thần học phụng vụ

Ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta nghe văng vẳng lời thánh ca từ Sách Sáng thế: Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. 

Sơ lược 7 vị Hiển Thánh sẽ được Đức Thánh Cha tuyên Thánh trong Năm Đức Tin

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ nâng lên bậc Hiển Thánh (tuyên Thánh) cho 7 Chân Phước trong Năm Đức Tin.

Tu đức linh mục theo Công đồng Vaticanô II

Nền tu đức này, trong chính bản thân linh mục, là một nền tu đức có chiều kích cộng đoàn, xã hội nhiều hơn là chiều kích cá nhân vì linh mục dành trọn thời giờ, đã tận hiến đời mình cho việc mục vụ giáo xứ hay các hình thức mục vụ khác