Ban mục vụ Ơn gọi

Ban Mục vụ Ơn Gọi: Thông báo Tuyển Sinh

Ban Mục vụ Ơn gọi TGP thân mời những thanh niên có ước muốn sống đời linh mục giáo phận tham gia lớp này

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh lớp Tìm hiểu ơn thiên triệu niên khóa 2013-2014

Ban Mục vụ Ơn gọi TGP TP. HCM sẽ nhận ghi danh lớp Tìm hiểu ơn thiên triệu niên khóa 2013-2014. Từ thứ Năm 01/08/2013 đến hết ngày thứ Bảy 24/08/2013

Các lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu: khai giảng niên khoá 2010-2011

Lúc 8g00 sáng Chúa nhật 10.10.2010, tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV), các lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu đã bắt đầu khai giảng niên khóa mới 2010-2011

Tuyển sinh Lớp Tìm hiểu Ơn Thiên Triệu (2010-2011)

Điều kiện: tuổi từ 18 đến 25, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, trình diện Cha đặc trách Ơn gọi tại Giáo Hạt mình.

Tuyển sinh Lớp Tìm hiểu Ơn Thiên Triệu (2009-2010)

Điều kiện: tuổi từ 18 đến 25, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, trình diện Cha đặc trách Ơn gọi tại Giáo Hạt mình.