Linh Tiến Khải

Phụng vụ Thánh Thể dạy tín hữu hiến dâng toàn cuộc sống cho Thiên Chúa

Trong phụng vụ Thánh Thể, qua các dấu chỉ thánh, Giáo Hội liên tục làm cho Hy Tế của giao ước mới đã được đóng ấn bởi Chúa Giêsu trên Thập Giá, hiện diện.

Chống lại nạn thực dân kinh tế, ý thức hệ và gian tham hối lộ

Chúng ta không thể nghĩ tới một nhà tù, bất cứ nhà tù nào, mà không có chiều kích của việc hội nhập này, vì nếu không có niềm hy vọng của sự hội nhập xã hội...

Phụng vụ Thánh Thể là trường dạy cầu nguyện

Phụng vụ Thánh Lễ cống hiến cho chúng ta các lời cầu và các văn bản giầu ý nghĩa và giúp chúng ta hướng tới Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm sao để phụng vụ Giáo Hội...

Ngày rửa tội là lễ của thụ tạo mới

Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mời gọi mọi   kitô hữu nhớ tới Bí Tích Rửa Tội của chính mình, qua đó chúng ta đã trở thành các thụ tạo mới, được mặc lấy Chúa Kitô. 

Liên lỉ tươi vui, kiên trì cầu nguyện và luôn luôn biết ơn

Chúa Giêsu xuống trần gian để trao ban cho con người phẩm giá và sự tự do là con Thiên Chúa. 

Tại sao phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật?

Không có Chúa Kitô chúng ta bị kết án, bị thống trị bởi sự mệt mỏi thường ngày, với các âu lo của nó, và bởi sự sợ hãi ngày mai.

Người nghèo là thông hành vào cửa Thiên Đàng của chúng ta

Việc đến gần người nghèo hơn, đánh động cuộc sống chúng ta và là điều tốt cho chúng ta. Nó sẽ nhắc cho chúng ta nhớ rằng điều thật sự có giá trị  đó là mến Chúa  yêu người.

Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu  tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư hôm qua.

Đừng làm gương xấu sống hai mặt

Quyền bính là một trợ giúp, nhưng nếu được thực thi một cách xấu xa thì nó trở thành áp bức, không để cho con người lớn lên và tạo ra một bầu khí mất tin tưởng thù nghịch và cả thối nát nữa.

ĐTC gửi sứ điệp cho Đại hội quốc tế giáo lý bên Argentina

Giáo lý viên cũng phải là một người có óc sáng tạo, biết sử dụng và sáng chế ra các phương tiện và hình thức khác nhau để loan báo Chúa Kitô...