Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Thi ca suy niệm: Tuần 15 Mùa Thường Niên

Hai người một nhóm đồng hành, - Ra đi rao giảng tin lành cho dân. - Trao quyền cứu chữa tha nhân, - Cuộc đời phó thác, thanh bần đơn sơ...

Thi ca suy niệm: Tuần 14 Mùa Thường Niên

Truyện kể vào năm 1960, khi đạo giáo bị bách hại ở Sudan. Một thanh niên tên là Taban đã trốn nguy hiểm chạy sang Uganda tị nạn. 

Thi ca suy niệm: Tuần 13 Mùa Thường Niên

Với trái tim nhân lành, Chúa Giêsu đã rong ruổi khắp nơi để rao giảng, chữa lành các bệnh nhân và an ủi kẻ âu lo sầu muộn...

Suy tư về Sự Chết

Chúng ta biết mỗi một mạng người là một huyền nhiệm sự sống. Thiên tai bão lụt đã cắt đứt sự sống và giây liên đới ràng buộc con người. Trong tháng Các Linh Hồn, chúng ta cùng suy gẫm về sự chết và dâng lời cầu nguyện cho mọi người đang bị lầm than.

 

Slideshow: Lời Chúa CN V TN C

Câu chuyện Tin Mừng không còn là một câu chuyện về việc đánh cá, nhưng về lòng tín thác. Chúa vẫn còn kêu gọi con người, và ngày nay nhu cầu ấy to lớn. Và vẫn còn có những người đáp lại lời Người.

Slideshow: Lời Chúa CN IV TN C

Ngày nay sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa vẫn được Giáo Hội tiếp tục thi hành trên khắp thế giới. Biết bao người đã được ơn gọi lãnh lấy sứ vụ đó và đã hân hoan đón nhận

Slideshow: Lời Chúa CN III TN C

Chúa Giê-su hiện diện trong hội đường Do-thái giáo loan báo Tin Mừng ơn cứu độ nhân loại bắt đầu hiện thực. Người đến để thi hành sứ vụ đó. Dân chúng đã vui mừng vì Lời Chúa loan báo

Slideshow: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ngày đầu năm mới, Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, với mong muốn thế giới luôn được sinh lại, được đổi mới...

Slideshow: Lời Chúa CN 17 TN B

Họ đang đói khát cơm bánh và đói khát tình yêu. Ngày phán xét, Chúa sẽ hỏi chúng ta rằng: Chúng con đã giúp đỡ cho những người nghèo khổ và đói khát được những gì?

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow Lời Chúa CN XVII TN B.