Inhaxiô Nguyễn Quang Tuyển

Buồn ơi! Chào mi

Cuộc đời bao giờ cũng đầy rẫy những vui buồn. Có những nỗi buồn quá lớn làm thay đổi hướng đi của một con người. Cũng có những nỗi buồn nhỏ hơn, nhưng đến dồn dập hơn...

Cánh hoa dầu xoay kiếp bay bay

Thế giới này sẽ đẹp biết bao khi mọi người đều tự cố gắng “QUAY để hoàn thiện bản thân mình”, cố gắng “XOAY những hành động tích cực”