Lm Giuse Trần Việt Hùng

Tĩnh lặng

Bước vào Mùa Chay Thánh là bắt đầu đi vào mùa tập luyện cả tinh thần và thể xác. Chúng ta được mời gọi tự thanh luyện, chuẩn bị cử hành cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Thiện & ác song hành

Mọi sự trong thế gian đều tương đối. Thế giới thay đổi. Cuộc sống thay đổi. Sự vật đổi thay. Chế độ chính trị thay đổi. Con người cũng luôn thay đổi. Không có gì tồn tại mãi.

Slideshow: Lời Chúa CN II Mùa Chay C

Mùa Chay mang mầu tím ảm đạm. Mầu tím buồn để ta nhớ đến thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Mầu tím buồn để đến cuộc sống mong manh chóng tàn nơi cõi thế...

Slideshow: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Các tín hữu đã qua đời đang trong thời gian thanh luyện. Họ chính là những người có cùng niềm tin với chúng ta. Đã tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, họ đã đi trọn con đường về nhà Cha

Slideshow CN XV TN B: Người sai các ông đi

Chúa Giêsu sai nhóm mười hai Tông đồ ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hãy ý thức trách nhiệm truyền giáo của chúng ta, không thể thoái thác cho các thừa sai và các giáo sĩ.