Game Thiếu nhi

Tìm hiểu về Mùa Chay

Trong Mùa Chay chúng ta hãm mình ép xác để tỉnh thức hơn và nhìn thấy sự đau khổ lớn lao Chúa Giêsu đã vác lấy vì yêu ta.

Chuyện về tình yêu: Con Một Thiên Chúa sinh ra trong máng cỏ

Ngày Lễ Chúa Giáng Sinh là ngày tưởng niệm việc Thiên Chúa hạ mình mặc lấy thân phận của con người để dẫn chúng ta về với Thiên Chúa Cha.

Mùa Vọng: Mùa để chuẩn bị đón nhận món quà quý giá nhất, Chúa Giêsu

Mùa Vọng là mùa giúp chúng ta khao khát để chuẩn bị đón Chúa đến vào nhà mình. Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó có tràn đầy ánh sáng, tình yêu và niềm vui.

Danh hiệu của Chúa Giêsu

Đức Giêsu Kitô là người thật và là Chúa thật. Vì là người, Ngài rất gần gũi với mỗi một người chúng ta và là Đấng đại diện cho loài người trước mặt Thiên Chúa.

Qua kinh Mân Côi trở nên giống Chúa Giêsu hơn

Trong Kinh Mân Côi, chúng ta lập đi lập lại Kinh Kính Mừng để làm tăng thêm ước muốn và khao khát của chúng ta cho Đức Chúa Giêsu.

Mẹ Maria: Nữ Tỳ của Chúa được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa

Lời “xin vâng” của Mẹ Maria, kéo dài trong suốt cuộc đời Mẹ. Khi Chúa Giêsu rời gia đình để đi rao giảng, khi Chúa Giêsu bị người ta chống đối, khi Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, lời “xin vâng” này dẫn Mẹ tới đứng dưới cây thập giá để cùng với Chúa Giêsu, cứu rỗi con cháu ông Adong và bà Evà.

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến cùng

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài xuống thế làm người để ban ơn tha tội cho chúng ta, để chúng ta được chỉa sẻ vào đời sống của Thiên Chúa.

Cuộc khổ nạn, chịu chết và phục sinh của Chúa Giêsu

Thiên Chúa yêu thương con người, không muốn con người phải hư mất vì tội lỗi. Người đã sai chính Con Một của Người là Đức Giêsu, xuống trần gian để cứu chuộc tội lỗi con người.

Trang hoàng cây thông Noel cho Hài Nhi Giêsu

Em hãy trang hoàng cây thông Noel để Hài Nhi Giêsu sinh ra trong cảnh khó nghèo được ấm áp nhờ cây thông Noel của em.

Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu Rao Giảng Tin Mừng

Chúa Giêsu đến để tỏ lộ cho chúng ta Thiên Chúa Cha và tình yêu cứu độ của Ngài.