Tư liệu & Văn hoá

Ngày 22/11: Thánh Cêcilia, đồng trinh tử đạo

Một vị thánh đã sống xa cách chúng ta cả gần 18 thế kỷ, nhưng những hình ảnh hiếm hoi về đời sống của ngài vẫn còn thật sống động.

Ngày 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ

Qua tiếng thưa vâng để đáp lại ơn gọi, Đức Maria trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, là thành Giêrusalem viên mãn và là mẫu mực của Hội thánh Chúa Kitô.

Ngày 18/11: Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ

Ðể tỏ lòng biết ơn về chiến thắng Maxence, Vua Constantin Cả đã xây cất nhiều đại thánh đường nguy nga, trong số đó phải kể vương cung thánh đường T. Phêrô và T. Phaolô.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXXIV Thường niên năm C

Khi gọi Chúa Giêsu là Vua, người Kitô hữu không nghĩ đến chiến thắng vinh quang như người đời thường nghĩ. 

Ngày 17/11: Thánh nữ Êlisabeth Hungari

Thánh nhân sinh năm 1271: Ngài là con của vua Aragon Pierre II. Thánh nhân tuy sống trong gia đình vua chúa quyền quí, nhưng Ngài lại luôn có tâm hồn đạo đức.

Ngày 16/11: Thánh Margarita Scotia và Thánh Gertruđê, đồng trinh

Thánh nhân sinh ra khoảng năm 1045, Ngài thuộc hoàng tộc Anh quốc. Thánh Gertruđê sinh ngày 06.01.1256 tại Eisleben miền Saxe nước Ðức.

Ban Từ vựng Công giáo - UB Giáo lý Đức tin

Sách dày 1.248 trang khổ 16cm x 24cm. Bìa carton; nội dung in 2 màu trên giấy đặc biệt siêu nhẹ; gồm 2022 mục từ, tham chiếu với 4 ngôn ngữ.

Ngày 15/11: Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Albertô là thuộc thế hệ đầu của dòng Đaminh, được thành lập năm 1216. Ngài góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về tri thức...

Ngày 12/11: Thánh Giosaphat, Giám mục tử đạo, lễ nhớ

Đức giáo hoàng Urbanô VIII năm 1628 đã khởi đầu cuộc án phong thánh cho Giosaphat. Ngài được phong thánh năm 1867.

Ngày 11/11: Thánh Martinô Thành Tour, giám mục

Lớn lên trong một gia đình ngoại giáo, nhưng Martinô như đã được ánh sáng nhiệm mầu soi chiếu, cậu đã sớm nghĩ đến đời sống thầm lặng của một ẩn sĩ.