Tư liệu & Văn hoá

Hạnh Thánh Augustinô Phan Viết Huy, tử đạo ngày 13/06/1839

Người lính Augustinô Phan Viết Huy được tuyên phong chân phước ngày 27/05/1990 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Ngày 13/6: Thánh Antôn Padua, Linh mục-Tiến sĩ Hội thánh

Thánh Antôn Padua đã hiến trọn thời gian và năng lực cho việc giảng dạy về tình yêu Chúa. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết noi gương thánh nhân, can đảm hiến thân cho tha nhân.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 11 Thường niên năm B

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất.

Ngày 11/06: Thánh Barnaba, tông đồ, (ngày 11-06)

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Barnaba tông đồ. Là một người Do Thái sinh trưởng tại đảo Chypre vào lúc Giáo Hội mới khởi đầu.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 10 Thường niên năm B

Người dưng nước lã nói Ngài bị quỷ ám thì cũng đành; còn ở đây ngay cả thân nhân bà con cũng đến để lôi Chúa về nhà, vì họ cho rằng Chúa bị điên loạn, mất trí.

Ngày 9/6: Thánh Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội thánh

Thánh Ephrem sinh năm 306, mất năm 373. Ngài nổi tiếng là người đạo đức và khiêm tốn. Năm 1820, Đức Bênêđictô XI tôn phong ngài làm Tiến sĩ Hội Thánh.

Ngày 5/6: Thánh Bônifatiô, Giám mục, tử đạo

Thánh Bônifatiô sinh tại nước Anh vào năm 680 tại miền Kirton. Thánh Bônifatiô được may mắn sinh ra trong một gia đình đạo hạnh.

Hạnh Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (03/06/1862)

Chứng nhân đức tin thủ bạ Phaolô Vũ Văn Ðổng được tôn phong chân phước ngày 29/04/1951 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Đaminh Trần Duy Ninh (02-06-1862)

Chứng nhân đức tin Ðaminh Trần Duy Ninh được phong chân phước ngày 29/04/1951 do ÐTC Piô XII và được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Giuse Phạm Quang Túc (01/06/1862)

Chứng nhân đức tin Giuse Phạm Quang Túc được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19.6.1988.