Tư liệu & Văn hoá

Ngày 17/11: Thánh nữ Êlisabeth Hungari

Thánh nhân sinh năm 1271: Ngài là con của vua Aragon Pierre II. Thánh nhân tuy sống trong gia đình vua chúa quyền quí, nhưng Ngài lại luôn có tâm hồn đạo đức.

Ngày 16/11: Thánh Margarita Scotia và Thánh Gertruđê, đồng trinh

Thánh nhân sinh ra khoảng năm 1045, Ngài thuộc hoàng tộc Anh quốc. Thánh Gertruđê sinh ngày 06.01.1256 tại Eisleben miền Saxe nước Ðức.

Ban Từ vựng Công giáo - UB Giáo lý Đức tin

Sách dày 1.248 trang khổ 16cm x 24cm. Bìa carton; nội dung in 2 màu trên giấy đặc biệt siêu nhẹ; gồm 2022 mục từ, tham chiếu với 4 ngôn ngữ.

Ngày 15/11: Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Albertô là thuộc thế hệ đầu của dòng Đaminh, được thành lập năm 1216. Ngài góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về tri thức...

Ngày 12/11: Thánh Giosaphat, Giám mục tử đạo, lễ nhớ

Đức giáo hoàng Urbanô VIII năm 1628 đã khởi đầu cuộc án phong thánh cho Giosaphat. Ngài được phong thánh năm 1867.

Ngày 11/11: Thánh Martinô Thành Tour, giám mục

Lớn lên trong một gia đình ngoại giáo, nhưng Martinô như đã được ánh sáng nhiệm mầu soi chiếu, cậu đã sớm nghĩ đến đời sống thầm lặng của một ẩn sĩ.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 33 Thường niên năm C

Tin Mừng hôm nay gửi cho Giáo hội một sứ điệp: Chúng ta sống đời Kitô hữu với những thực tại của ngày hôm nay chứ không phải của ngày mai,

Ngày 10/11: Thánh Lêo Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh

Có lẽ bài học rõ ràng nhất về cuộc đời vị Giáo Hoàng đặc biệt này là uy quyền và lòng can đảm trong công việc bảo vệ và canh tân Hội Thánh.

Ngày 09/11 cung hiến Thánh Đường Latêranô

Đại Thánh Đường Latêranô được mang danh “Mẹ và là đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”. Ngày 28.4.1726 sau một công trình tái thiết lớn, Đức Bênêđictô XIII đã thánh hiến lại và công nhận ngày 9.11 là ngày thánh hiến Đền thờ.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lm LVC)

Các vị tử đạo cảm nếm niềm vui chịu chết vì danh Chúa, nên trong thời gian bị gông cùm tù tội, các ngài đã biết chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối diện với cái  chết.