Tư liệu & Văn hoá

Nụ cười Nhà đạo 6

Những câu chuyện vui trong nhà đạo xin gửi đến quý độc giả như một món quà tinh thần, vừa vui vẻ giải trí, vừa nhẹ nhàng suy nghĩ, và thêm yêu đời...

Ngày 23 tháng 8: Thánh Rosa Lima, Đồng Trinh

Thánh nữ yêu cảnh sống thầm lặng say mê cầu nguyện,đọc Kinh Thánh. và suy gẫm về thánh lễ Misa

Ngày 22-8: Đức Maria Trinh Vương

Đức Maria được tôn vinh là  Nữ hoàng vì Ngài luôn hiệp thông với Ngôi Lời để hoàn tất công cuộc cứu rỗi thế gian

Nụ cười Nhà đạo 5

Những câu chuyện vui trong nhà đạo xin gửi đến quý độc giả như một món quà tinh thần, vừa vui vẻ giải trí, vừa nhẹ nhàng suy nghĩ, và thêm yêu đời...

Ngày 18-8: Thánh Jeanne de Chantal

Bà  thành lập tu hội Thăm Viếng dành cho những người vì lý do sức khỏe hay tuổi tác đã bị các dòng khác từ chối.

Ngày 14-8: Thánh Maximilian Kolbe

sinh ngày 7-1-1894 tại Zdunska Wola, Ba Lan với tên cha mẹ đặt là Raymond Kolbe, qua đời vào ngày áp lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 14-8-1941

Ngày 13-8: Thánh Pontianô Giáo hoàng và Thánh Hippolitô Linh mục tử đạo

Cả hai đấng đều từ trần như là nạn nhân của trại tập trung. Khi cuộc bách hại chấm dứt, xác các Ngài được mang về mai táng tại Roma (ngày 13 tháng 8)

Ngày 11-9: Thánh Clara

Các nữ tu trong dòng tận tụy trong việc cầu nguyện, chăm sóc bệnh nhân và thi hành việc bác ái cho người nghèo và người bị ruồng bỏ, sống khó nghèo, tận hiến cho Thiên Chúa.

Ngày 10-8: Thánh Laurensô

Được dành cho ba ngày để thâu thập của cải, Ngài đã mang tất cả tài sản phân phát cho kẻ nghèo. Hết hạn Ngài dẫn họ tới trình với tổng trấn Valêrianô, như là tài sản của Giáo hội.

Ngày 9-8: Thánh Edith Stein

Một nữ tu Camêlô thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá, không những ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Ðức cũng như trên toàn thế giới.