Tư liệu & Văn hoá

Ngày 05-02: Thánh Agata, đồng trinh tử đạo

Thánh nữ Agata chào đời khoảng năm 230 tại Sicilia trong một gia đình quí phái có danh giá. Cha mẹ Ngài là những bậc nhân đức đã chuyên chú đào tạo Ngài từ thuở

Thơ: Vọng quang lâm

Đêm kết thúc ngày cũ, Đêm đón chào hừng đông. Mẹ không còn ủ rũ. Em rộn ràng trông mong. Đêm bập bùng ánh lửa. Kèn thúc vang ngoài cửa. Vai chất đầy hành trang.

Ngày 03-02: Thánh Blasiô, giám mục tử đạo

Ngài là giám mục Sêbasta, miền Armênia; Ngài hiến cả xác hồn cho dân chúng... nhất là dân nghèo, Ngài đã học nghề thuốc, nhưng không bao giờ chữa bệnh cho ai mà không xin Chúa giúp

Ngày 02-02: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh

Lễ mùng 02/02, được cải tên là lễ “dâng Chúa vào đền thánh”, cũng cần nhắc nhở để hưởng nguồn phong phú lớn lao của ân sủng Chúa Giêsu và Maria

Ngày 31-01: Thánh Gioan Boscô, linh mục (1815-1888)

Ngày 16.8.1815, Gioan chào đời trong một túp lều tranh thuộc tỉnh Turinô. Cha Ngài qua đời lúc Ngài được hai tuổi. Mẹ Ngài là bà Magarita một mình nuôi nấng ba người con trai.

Ngày 28-01: Thánh Tôma Aquinô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh

Ngài qua đời năm 1274, khi mới 49 tuổi. Năm 1328, ÐGH Gioan XXII tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh. Năm 1567, Ðức Piô V lại phong ngài làm tiến sĩ Hội Thánh với biệt hiệu “Tiến Sĩ Thiên Thần”
 

Ngày 26-01: Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục

Ngoài việc là những thánh nhân và là những giám mục trong GH sơ khai. Timôthêô và Titô đều nhận lãnh ơn đức tin do lời rao giảng của thánh Phaolô

Tìm hiểu Linh mục Quản xứ và Giáo xứ theo Lịch sử Giáo hội

Giáo xứ được phát sinh từ lòng GH, từ lịch sử GH. Linh mục Quản xứ hãy lần theo ánh sáng của lịch sử GH để tìm hiểu giáo xứ, hầu hướng dẫn giáo xứ theo đức tin của GH

Ngày 21-01: Thánh Anê, đồng trinh tử đạo

Thánh Anê qua đời khoảng năm 13 tuổi. Ngài là thánh trẻ tử đạo mà đức tin, đức mến và lòng ái mộ đức khiết trinh còn mạnh mẽ hơn cả sự chết

Thơ: Men rượu mới

Đời hôn nhân gặp nhiều sóng gió, Bao âu lo, khốn khó trong đời. Như thuyền giữa sóng biển khơi, Lao đao, nghiêng ngả, rối bời tâm can. Bao trắc trở, gian nan thử thách...