Dòng tu & Đoàn thể

Giáo hạt Xóm Mới: Khóa huấn luyện Tông đồ Gia đình

ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn đã về tập huấn khóa Tông đồ Gia đình cho gần 500 quý chức HĐMVGX và đoàn thể giáo hạt Xóm Mới trong ba ngày, 02, 03, 04 tháng 10.2018

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới & Tân Sơn Nhì: Thăm quý cha hưu

GĐPTTTCG hạt Xóm Mới và Tân Sơn Nhì đã đến thăm quý cha hưu tại nhà An dưỡng Phát Diệm và quý nữ tu hưu tại hội dòng MTG Gò Vấp, vào lúc 09g00 ngày 06.10.2018.  

Thiếu Nhi Thánh Thể họp mặt quý Tuyên uý và Ban Điều hành giáo tỉnh Sài Gòn

Ban Điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể giáo tỉnh Sài Gòn đã họp mặt trong 2 ngày 24-25/09/2018 tại Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Định.

Nội san Lửa Mến tháng 10.2018

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 10/2018

Tập san Hiệp Sống Tin Mừng là tài liệu học tập của Hiệp Hội Thánh Mẫu, nhằm giúp hội viên sống tinh thần Xin Vâng và Phục Vụ của Chúa Giêsu...

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần 3-2018

Ngày thường huấn lần III/2018, do Hội đồng Mục vụ giáo hạt tổ chức, diễn ra từ 08g30 đến 11g40 ngày 20-9-2018, tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.

Giáo hạt Xóm Chiếu: Tập huấn “Tác viên về Gia đình”

Ngày 22.9.2018, giáo hạt Xóm Chiếu đã tổ chức ngày tập huấn “Tác viên về Gia đình” tại nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn.

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo tỉnh Sàigòn: Hành hương tại Ba Giồng

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo tỉnh Sàigòn đã đến hành hương kính Các TTĐVN tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng, giáo phận Mỹ Tho vào sáng ngày 21.9.2018.  

Hiệp Hội Thánh Mẫu TGP SG: Hành hương tại Ba Giồng

Hiệp hội Thánh Mẫu TGP Sài Gòn đã đến hành hương và hiệp dâng Thánh lễ tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng, giáo phận Mỹ Tho vào ngày 22.9.2018.  

Gia đình PTTT hạt Phú Thọ: Thực thi bác ái

Lúc 5g00 sáng thứ Sáu ngày 21.09.2018, các thành viên GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ cùng quý vị ân nhân đã chia sẻ những tấm bánh Trung thu cho thiếu nhi tại họ đạo Vị Hưng.