Dòng tu & Đoàn thể

Ngày cầu nguyện và giới thiệu ơn gọi tu sĩ

Chiều Chúa nhật 10-05-2009, tại Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội đã diễn ra chương trình “Ngày cầu nguyện và giới thiệu ơn gọi linh mục, tu sĩ” với chủ đề “Hãy theo Thầy”.

Đại học Loyola Chicago chính thức mở Văn phòng tại VN

Ngày 19 tháng 3 năm 2009, Văn phòng Đại diện của Đại học Loyola Chicago (Loyola University Chicago – LUC) đã chính thức hoạt động tại Việt Nam.

Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)

Dòng Phanxicô danh xưng chính thức là dòng Anh Em Hèn Mọn hay còn gọi là dòng Anh Em Phan Sinh do Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226) khởi xướng khoảng năm 1209 tại thành phố Assisi, nước Ý.

800 năm ngày phê chuẩn Luật Dòng Phan sinh tiên khởi

Năm nay Hội Dòng Phanxicô kỷ niệm 800 năm Luật Dòng được phê chuẩn. Bản Luật đầu tiên này cũng được gọi là “Luật Phúc âm”, đánh dấu khởi đầu của Dòng Phanxicô trong lòng Hội Thánh.