Dòng tu & Đoàn thể

"Giảng viên Công giáo - Bạn là ai?"

Họp mặt Giảng viên Công giáo TGP để cùng suy tư về căn tính giảng viên Công giáo và cùng xây dựng nhóm GVCG để có những đóng góp tích cực hơn nữa cho Giáo hội và xã hội. 

Liên hiệp Bề trên Thượng cấp thông báo

Ban Điều Hành Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam xin thông báo đến Quý Bề Trên kết quả bầu chọn danh sách các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn Tông Đồ.

Caritas: Nhật ký linh thao (2)

Nhật ký này ghi chép ngắn gọn các bài giảng Tĩnh tâm, Thánh lễ, các bài chia sẻ trong tuần Linh thao do Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm Cor Unum vừa tổ chức tại Đại học Công Giáo Thụ Nhân Đài Loan

Caritas: Nhật ký linh thao (1)

Nhật ký này ghi chép ngắn gọn các bài giảng Tĩnh tâm, Thánh lễ, các bài chia sẻ trong tuần Linh thao do Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm Cor Unum vừa tổ chức tại Đại học Công Giáo Thụ Nhân Đài Loan

Đại hội gia đình Phan Sinh: bế mạc Năm Thánh

Ngay từ thế kỷ 16, những bước chân truyền giáo của con cái Thánh Phanxicô đã rảo khắp đất nước Việt Nam. Tuy nhiên mãi đến năm 1929, Dòng mới được thiết lập tại Việt Nam.

Lễ Thánh Têrêsa: Có ai về Cát Minh?

Vào ngày 9.10.1861, họ đã cập bến Sài Gòn, thiết lập tu viện Cát Minh đầu tiên ở vùng Viễn Đông, hay đúng hơn, lập tu viện Cát Minh đầu tiên của các xứ Truyền giáo.

Xuân Bích ở Việt Nam (2)

Hội Xuân Bích là một hiệp hội linh mục giáo phận, có đời sống chung, nhưng không có lời khấn như bất cứ một dòng tu nào. Giáo luật xếp Hội vào nhóm "Hội đời sống tông đồ"

Xuân Bích ở Việt Nam (1)

Hội Xuân Bích là một hiệp hội linh mục giáo phận, có đời sống chung, nhưng không có lời khấn như bất cứ một dòng tu nào. Giáo luật xếp Hội vào nhóm "Hội đời sống tông đồ"

Tập san Lửa Mến tháng 10.2009

Tập san Lửa Mến tháng 10.2009

Tập san Dân Chúa tháng 10.2009

Tập san Dân Chúa tháng 10.2009