Giáo Dục

Hội thảo Khoa học Giáo dục

Buổi Hội thảo Khoa học Giáo dục với chủ đề “Người thầy với việc giáo dục giá trị sống để đảm bảo sự thành công của học sinh – Những bài học từ thực tiễn nghiên cứu”...

“Lãnh đạo bản thân mở ra cho tương giao”

TTMV (5.10.2015) - Đó là tên gọi của khóa học do HVMV TGP Sài Gòn kết hợp với Viện Mục vụ Đông Á, tổ chức tại TT Mục vụ, từ 2 - 4/10/2015, nhằm tăng cường khả năng lãnh đạo và quản trị mục vụ cho các giới và đoàn thể...