Bài Giảng

Tin Mừng Chúa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Mc 16,9-15
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài." (Mc 16,15)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh - năm A

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay làm nổi bật điểm thần học mấu chốt của Kitô Giáo: Đức Giêsu Kitô đã chết và đã phục Sinh. Những ai tin vào Người thì được cứu độ, nghĩa là được sự sống đời đời.

Nhận ra Chúa

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,1-14
Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". (Ga 21,7)

Bài giảng Thánh lễ tạ ơn của Đức Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, để chúng tôi được như lòng Chúa mong ước, và tha thứ các thiếu sót lỗi lầm của chúng tôi trong khi phục vụ anh chị em.

Đừng sợ

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,35-48
"Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ!" (Lc 24,36)

Chúa đồng hành

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". (Lc 24,29)

Tỉnh thức

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 20,11-18
Chúa Giêsu gọi: "Maria." Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" - nghĩa là "Lạy Thầy!" (Ga 20,16)

Bài giảng Thánh lễ Phục Sinh cho Thanh Sinh Công (Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn 20.04.2014)

Hôm nay các con mừng kỷ niệm 50 năm HĐGMVN công nhận TSC năm 1964, và 77 năm ngày TSC đến Việt Nam, cha hân hoan cùng mọi người chúc mừng các con.

Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh (Nhà thờ Chính toà Sài Gòn 19.04.2014)

Phụng vụ Tối nay mời gọi chúng ta mừng vui lên! Mừng vui lên, vì Chúa đã sống lại thật và đang sống ở giữa chúng ta, mặc dù ta không thấy.

Báo tin cho anh em

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Mt 28,8-15
"Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta." (Mt 28,10)