Bài: Thy Loan

Giáo xứ Tân Thái Sơn: đẹp vùng giãn dân

Ngày 30.7.09, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn về ban bí tích Thêm Sức và  bổ nhiệm linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy làm Chánh xứ thay thế linh mục G.M Đinh Cao Tùng về hưu.

Giáo xứ Long Bình: cánh đồng Tròn xưa và nay

Giáo dân giáo xứ Long Bình vẫn luôn tỏa sáng niềm tin và có những quyết tâm rõ rệt trong những mục tiêu đề ra