Sống Lời Chúa

Ơn biến đổi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/04/2017 (All day)
Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24, 35) 

Chúa luôn hiện diện

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/04/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,16-21
"Thầy đây mà, đừng sợ! " (Ga 6,20)

Phép lạ từ lòng quảng đại

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 28/04/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa nhật II Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,1-15
Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." (Ga 6,10)

Hướng nhìn lên cao

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 27/04/2017 (All day)
Thứ Năm sau Chúa nhật II Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 3, 31-36
Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời (Ga 3,36)

Ánh sáng cuộc đời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/04/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,16-21
Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng (Ga 3, 21)

Đường Giêsu - Hướng đi cho đời tôi

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/04/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,6-14
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6)

Sự cần thiết phải sinh lại

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 24/04/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,1-8
Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. (Ga 3, 3)

Thấy và Tin

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 23/04/2017 (All day)
Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 20,19-31
Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20,29)

Làm Chứng Về Chúa Phục Sinh

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 22/04/2017 (All day)
Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
(Mc 16, 9-15)
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)

Chúa Phục Sinh Luôn Hiện Diện

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 21/04/2017 (All day)
Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,1-14
Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." (Ga 21,6)