Sống Lời Chúa

Tin Nhận Chúa Giêsu

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 31/03/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Ga 7,1-2.10.25-30
Các ông biết Tôi ư? Các ông biết Tôi xuất thân từ đâu ư? (Ga 7, 28)

Chứng của Chúa Cha

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 30/03/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Ga 5,31-47
Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi (Ga 5,37)

Không Ngừng Yêu Thương

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 29/03/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Ga 5, 17-30
Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc (Ga 5,17)

Ðừng Phạm Tội Nữa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 28/03/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Ga 5, 1-3a.5-16
Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! (Ga 5,14)

Đức tin đưa tới phép lạ

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 27/03/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Ga 4, 43-54
Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về (Ga 4,50)

Thầy là Ánh sáng thế gian

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 26/03/2017 (All day)
Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Ga 9,1-41
Tôi đến thế gian này chính là để cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! (Ga 9,39)

Chìa khoá của tự do

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 25/03/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Lc 18,9-14
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi (Lc 18,13)

Giới răn trọng nhất

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 24/03/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mc 12,28-34
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình (Mc 12,33)

Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 23/03/2017 (All day)
Thứ Năm tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Lc 11,14-23
Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán (Lc 11,23)

Chu toàn lề luật

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 22/03/2017 (All day)
Thứ Tư tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mt 5,17-19
Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi (Mt 5,18)