Sống Lời Chúa

Ngôi mộ trống

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 31/03/2018 (All day)
Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh
Lời Chúa: 
Mc 16, 1-8
Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! (Mc 16,6)

Thương khó

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 30/03/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Lời Chúa: 
Ga 18,1-19
Đức Giê-su nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi." (Ga 18,8)

Rửa chân

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 29/03/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly
Lời Chúa: 
Ga 13,1-15
Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" (Ga 13,8)

Lễ Vượt Qua

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 28/03/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Mt 26,14-25
Các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" (Mt 26,17)

Tôn vinh

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 27/03/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 13,21-33.36-38
Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy. (Ga 13,21)

Dầu thơm

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 26/03/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 12,1-11
Đức Giê-su nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy." (Ga 12,7)

Thương khó

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/03/2018 (All day)
Chúa Nhật Lễ Lá, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
Mc 14,1-15.47
Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới! (Mc 14,47)

Xin vâng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 24/03/2018 (All day)
Thứ Bảy tuần V Mùa Chay, Lễ Truyền Tin (T)
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,38)

Ném đá

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 23/03/2018 (All day)
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay B
Lời Chúa: 
Ga 10,31-42
Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" (Ga 10,31)

Abraham & Chúa Giêsu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 22/03/2018 (All day)
Thứ Năm tuần V Mùa Chay B
Lời Chúa: 
Ga 8,51-59
Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 8,51)