Sống Lời Chúa

Chúa quan phòng

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 31/12/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Lễ Thánh Gia Thất
Lời Chúa: 
Mt 2,13-15.19-23
Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi. (Mt 2,20)

Sống đẹp lòng Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 30/12/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 2,36-40
Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)  

Ánh sáng cho dân

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 29/12/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Lời Chúa: 
Lc 2,22-35
Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. (Lc 2,29)

Thánh Anh Hài

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 28/12/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần I sau Chúa Giáng Sinh, Các Thánh Anh Hài
Lời Chúa: 
Mt 2,13-18
Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (Mt 2,14)

Lòng yêu mến

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 27/12/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần I sau Chúa Giáng Sinh, T.Gioan Tông Đồ, Thánh Sử
Lời Chúa: 
Ga 20,2-8
Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu. (Ga 20,2)

Bách hại

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 26/12/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần I sau Lễ Giáng Sinh, T.Stephanô, tử đạo
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,22)

Ngôi Lời giáng sinh

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 25/12/2017 (All day)
Thứ Hai Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ trọng
Lời Chúa: 
Ga 1,1-18
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1,1)

Nữ tỳ của Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 24/12/2017 (All day)
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. (Lc 1,28)

Tên cháu là Gioan

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 23/12/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66
Tên cháu là Gio-an. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 1,63)

Ngợi khen

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 22/12/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 1,46-56
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46)