Sống Lời Chúa

Bạn hữu của Thầy

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 06/05/2018 - 02
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,9-17
Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.  (Ga 15,15)

Thiên Chúa quan phòng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 26/05/2018 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 10, 13-16
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. (Mt 6,33)

Hướng về trời cao

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 25/05/2018 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 10, 1-12
Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát. (Mt 6, 20)

Tâm tình với Thiên Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 24/05/2018 (All day)
Thứ Năm sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 9, 40-49(Hl 41-50)
Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (Mt 6,14)

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 27/05/2018 (All day)
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Lời Chúa: 
Ga 16, 12-15
Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16,15)

Đức tin cứu khỏi mù lòng tin

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 31/05/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,46-52
Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu (Mc 10,50)

Để phục vụ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 30/05/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,32-45
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

Từ bỏ để được gấp trăm

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 29/05/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,28-31
Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! (Mt 10, 28)

Khôn ngoan đích thực

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 28/05/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,17-27
Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)

Cộng tác chứ không ganh tị

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 23/05/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 7 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,38-40
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Mc 9,40)