Vũ Văn An

Đức Maria ở buổi đầu Đạo Công giáo Việt Nam

Nhà truyền giáo Inikhu mang theo mình cả một kho tàng thánh mẫu học và một lòng tôn sùng say mê của cả thế giới Kitô Giáo dành cho Đức Mẹ.

Học lý Và lòng sùng kính Đức Mẹ theo ĐHY Joseph Ratzinger

Sau đây là một bài nói về Đức Mẹ đăng trên Tập San này số 30, số Xuân 2003, cho thấy cái nhìn hết sức thông sáng của một người từng là chuyên viên của Công Đồng Vatican 2.

Kinh Mân Côi: gia đình cùng cầu nguyện

Đức Gioan Phaolô II nói: "chỉ nhờ cùng cầu nguyện với con cái, người cha và người mẹ mới có thể gây được một ấn tượng sâu xa vào thẩm cung tâm hồn con cái..."

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Đức Mẹ

Khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, ĐGH từng nói về Đức Mẹ rất nhiều. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu tiên trên ngôi Giáo Hoàng, ngài đã viết về tư tưởng của ngài đối với Đức Mẹ

Một Giáo Hoàng cho Đức Mẹ

Không ai lại không công nhận: "Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng cho Đức Mẹ". Ngài được truyền thông xưng tụng như một kịch sĩ, một nhà soạn kịch, một nhân vật thu hút quần chúng

Luật tự nhiên chưa lỗi thời

Theo một văn kiện mới công bố của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế, các giá trị khách quan của luật tự nhiên tiếp tục được sử dụng làm căn bản cho nền đạo đức học phổ quát. Văn kiện này có tựa đề là “Đi Tìm Nền Đạo Đức Học Phổ Quát: Cái Nhìn Mới Về Luật Tự Nhiên”.

Năm linh mục: phò tích nhập hay phò tranh cãi

Chủ đề bài nói chuyện của ngài là: "Việc Đào Luyện Tiến Tới Chức Linh Mục: Giữa Chủ Nghĩa Thế Tục Và Mô Thức Giáo Hội."