Tin Giáo Hội Việt Nam

Nhật ký Ad Limina 2009 (9)

Cũng như hôm qua, hôm nay các Đức cha không có cuộc họp nào với các cơ quan của Tòa Thánh, vì là ngày lễ nghỉ. Các Đức cha dành trọn buổi sáng để tham dự thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tại Đền Thờ Thánh Phêrô, do chính Đức Thánh Cha chủ sự.

Nhật ký Ad Limina 2009 (8)

Ngày hôm nay không có cuộc họp nào với các cơ quan của Tòa Thánh. Buổi sáng các Đức cha sinh hoạt với Liên Tu sĩ Roma, buổi chiều tham dự giờ kinh chiều do Đức Thánh Cha chủ sự và giảng ở nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và những dấu nhấn mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam

Huấn từ của Đức Thánh Cha chính là những định hướng mà mỗi Giáo Hội địa phương phải quan tâm khai triển trong đời sống.

Diễn văn của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN tại Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc, 24-06-2009

Sự dấn thân truyền giáo của Giáo Hội Chúa Kitô tại Việt Nam
trong đức Tin, đức Mến và đức Cậy

 

Nhật ký Ad Limina 2009 (7)

Tâm điểm của ngày hôm nay là cuộc tiếp kiến chung Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc 12 giờ trưa. 29 Đức cha có mặt từ 11g30 trong phòng tiếp kiến.

Diễn văn của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN với Đức Thánh Cha, 27-06-2009

Chính việc tưởng nhớ đó mời gọi chúng con hãy sống ân huệ đức Tin một cách sâu sắc

 


Ad Limina 2009: Diễn văn của ĐTC Bênêđictô XVI

Chính tại Mộ của hai Vị Tông đồ Cả mà Anh Em đến để bày tỏ sự hiệp thông của Anh Em đối với Người Kế vị thánh Phêrô

Nhật ký Ad Limina 2009 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (6)

Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục VN trình bày về tình hình đời tu ở Việt Nam hiện nay: 13.382 nữ tu, 1481 nam tu sĩ, 607 linh mục dòng

Nhật ký Ad Limina 2009 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (5)

Hôm nay, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bắt đầu gặp gỡ riêng các giám mục của từng giáo phận. Vì thế, một số giám mục không thể có mặt trong những buổi làm việc với các Bộ

Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 24.6.2009

Một Giáo Hội mang nét vẻ đặc biệt vì nhiều hạt giống tràn đầy nhựa sống, rõ nét về sự tham dự năng động của người giáo dân vào sứ mệnh của Giáo Hội