Hoạt Động & Suy Tư

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Thiên Chúa thử thách dân Do Thái 40 năm trong sa mạc. Người Do Thái đã thất bại vìnghi ngờ, phàn nàn, thờ tượng bò vàng, không vâng lời, và thử thách Thiên Chúa.

Tưởng nhớ một người anh em: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Cũng vì tình yêu thúc bách nên Đức cha Giuse Vũ Duy Thống vận dụng năng lực trí thức và năng khiếu nghệ thuật Chúa ban để loan báo Tin Mừng Đức Kitô.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A

"Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi" (Mt 4,10).

Khái niệm sinh thái toàn diện của Đức giáo hoàng Phanxicô: Mọi sự đều được kết nối

Khái niệm này phát xuất từ chỗ ĐTC hiểu rằng “mọi sự đều liên hệ chặt chẽ với nhau”, và “các vấn đề của hôm nay đòi hỏi người ta phải có một tầm nhìn biết xem xét mọi phương diện...

Hiệp sống Tin Mừng: Thứ Tư lễ tro - năm A

Cám dỗ là việc ma quỷ xúi giục một người phạm tội chống lại Thiên Chúa khi cố tình không vâng lời Chúa dạy để làm điều vi phạm các giới răn của Ngài.

Hãy xé lòng

Thiếu sự hoán cải nội tâm, Mùa Chay chỉ như một sự kiện văn hóa; nghi thức sám hối chỉ là những công thức vô hồn; lễ nghi Tuần Thánh chỉ là một vở kịch làm vui lòng người xem và gây ồn ào náo nhiệt. 

Yêu thương kẻ thù

Trước khi trở nên khí cụ bình an, mỗi chúng ta phải cảm nghiệm sự bình an tâm hồn qua việc sẵn lòng tha thứ cho anh chị em mình.

Tìm Nước Chúa

Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 8 mùa Thường Niên – năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Điều cần ưu tư duy nhất của người Kitô hữu là tìm kiếm sự công chính, nghĩa là tìm kiếm Nước Thiên Chúa hoặc thánh ý của Người.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 8 thường niên - năm A

Tin Mừng hôm nay tiếp nối với bài giảng trên núi. Đức Giêsu dạy môn đệ đừng quá lo lắng kiếm tiền của và cơm ăn áo mặc, nhưng hãy tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.