Hoạt Động & Suy Tư

Người Thầy không ăn lương

Người thầy âm thầm hy sinh, dấn thân cho công cuộc truyền giáo, giúp xoa mù chữ mà không cần thi đua khen thưởng, không một chút danh tiếng, không hưởng một đồng lương nào.

Tử đạo thời nay

Tử đạo là các thánh đã đặt và chọn Chúa Giêsu là ưu tiên nhất. Do đó, khi phải chọn giữa của cải, danh vọng và ngay cả mạng sống, các ngài đã chọn Chúa

Suy niệm Lời Chúa CN 33 TN B: Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các Thánh Tử đạo - tiền nhân của chúng ta - là những người đã đón nhận hạt giống Lời từ Chúa cũng như những gương hy sinh tử đạo từ các thánh đã sống

Slideshow: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các thánh Tử Đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, nhưng diễn tả trong thái độ chan chứa yêu thương

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 Thường Niên B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 33 TN năm B với các chủ đề: Ngày quang lâm, Ngày của Chúa, Chờ đợi ngày Chúa đến, Trời đất sẽ qua đi, Với uy quyền và vinh quang

 

Các bài suy niệm CN 33 TN B

Theo niềm tin Kitô giáo, chết là bắt đầu một đời sống khác, và đời sống mai hậu ấy là một đời sống vĩnh cửu. Hạnh phúc hay đau khổ trong đời sống ấy hoàn toàn tùy thuộc vào cách ta sống, cách ta tin...

Slideshow: Lời Chúa CN 33 TN B

Nước Trời dưới thế bao gồm cả người tốt lẫn người xấu. Họ cùng chung sống với nhau. Giống như cỏ lùng được gieo vào giữa ruộng lúa. Cả hai cứ tiếp tục lớn lên cho tới khi sinh bông hạt.

Slideshow: Sự sống tuyệt diệu

Trên đời này không có gì quý hơn sự sống của con người. Trái đất nầy nếu không có sự sống thì chẳng khác chi những hành tinh khô cằn và vô vị khác...! Mọi sự sống đều được tạo dựng bởi Thiên Chúa

Kinh nghiệm sống với Thiên Chúa của Giêrêmia

Sống, gặp gỡ một người nào đó một thời gian thì người đó sẽ có một kinh nghiệm với người mình sống, mình gặp gỡ. Với Thiên Chúa, sống với Ngài cũng sẽ có một cảm nghiệm riêng

Chuyên đề: Những Vấn Nạn về Giáo Dục Giới Trẻ Thời @

Với những thao thức của Cha Giuse Hoàng Huy Cường, cũng là những thao thức của các tham dự viên, buổi nói chuyện gợi mở một số suy nghĩ mà tất cả mọi người đang quan tâm đến giới trẻ và những căn bệnh của tuổi teen.