Hoạt Động & Suy Tư

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 Thường Niên B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 33 TN năm B với các chủ đề: Ngày quang lâm, Ngày của Chúa, Chờ đợi ngày Chúa đến, Trời đất sẽ qua đi, Với uy quyền và vinh quang

 

Các bài suy niệm CN 33 TN B

Theo niềm tin Kitô giáo, chết là bắt đầu một đời sống khác, và đời sống mai hậu ấy là một đời sống vĩnh cửu. Hạnh phúc hay đau khổ trong đời sống ấy hoàn toàn tùy thuộc vào cách ta sống, cách ta tin...

Slideshow: Lời Chúa CN 33 TN B

Nước Trời dưới thế bao gồm cả người tốt lẫn người xấu. Họ cùng chung sống với nhau. Giống như cỏ lùng được gieo vào giữa ruộng lúa. Cả hai cứ tiếp tục lớn lên cho tới khi sinh bông hạt.

Slideshow: Sự sống tuyệt diệu

Trên đời này không có gì quý hơn sự sống của con người. Trái đất nầy nếu không có sự sống thì chẳng khác chi những hành tinh khô cằn và vô vị khác...! Mọi sự sống đều được tạo dựng bởi Thiên Chúa

Kinh nghiệm sống với Thiên Chúa của Giêrêmia

Sống, gặp gỡ một người nào đó một thời gian thì người đó sẽ có một kinh nghiệm với người mình sống, mình gặp gỡ. Với Thiên Chúa, sống với Ngài cũng sẽ có một cảm nghiệm riêng

Chuyên đề: Những Vấn Nạn về Giáo Dục Giới Trẻ Thời @

Với những thao thức của Cha Giuse Hoàng Huy Cường, cũng là những thao thức của các tham dự viên, buổi nói chuyện gợi mở một số suy nghĩ mà tất cả mọi người đang quan tâm đến giới trẻ và những căn bệnh của tuổi teen.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên B: Tâm tình hiến dâng

Những người nghèo, những người hơi kha khá một chút thì lại dễ biết chia sẻ, biết dâng hiến hơn những người giàu. Chuyện bà goá ngày hôm nay được vẽ nên

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 Thường Niên B

Cho đi tiền của dư thừa đã là khó, cho đi tiền của không dư thừa càng khó hơn, còn cho đi chính mình thì thật là khó vô cùng. Còn bà góa nghèo tiền nhưng rất giàu lòng

Slideshow: Lời Chúa CN 32 TN B

"Đồng tiền bà goá", Đức Giêsu không chỉ nhìn vào số lượng một đồng tiền, mà Ngài còn nhìn thấy bà cho đi cả bản thân bà, đó cũng là điều kiện để làm môn đệ Chúa Giêsu

Các bài suy niệm CN 32 TN B

Dưới mắt người đời, thì nghèo túng là một điều bất hạnh. Hình ảnh bà góa trong phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay là một tiêu biểu cho thân phận nghèo túng