Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Chúa Thánn Thần hiện xuống

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự Thánh lễ Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống vào lúc 16g00 ngày 20-5-2018 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Giáo xứ Hà Nội: Bế giảng lớp Hướng dẫn Hôn nhân Gia đình khóa 49

Lúc 16g30 ngày 20.5.2018, 50 học viên khóa 49 lớp Hướng dẫn Hôn Nhân Gia đình giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kết thúc khoá học.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 6.2018

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ và khách vãng lai.

Giáo xứ Bình An: Ngày Bệnh nhân truyền giáo

Lúc 6g00 Chúa nhật 20.5.2018, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, hơn 200 bệnh nhân đã hiệp ý cùng cộng đoàn mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày Bệnh nhân truyền giáo trong giáo xứ.

Giáo xứ Đồng Tiến: Thánh lễ Xức Dầu bệnh nhân

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày truyền thống xức dầu bệnh nhân của giáo xứ Đồng Tiến, được cử hành lúc 10g30 Chúa Nhật 20.5.2018 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Tiến.

Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ xức dầu bệnh nhân

Cha chánh xứ giáo xứ Phú Bình đã chủ sự Thánh lễ dành cho hơn 130 bệnh nhân lâu năm và các người lớn tuổi trong giáo xứ, vào Chúa nhật 20.5.2018.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể thực thi bác ái

Được biết, đây là một trong chuỗi chương trình giáo dục của các anh chị HT- GLV, tập cho các em thực thi Lời Chúa truyền dạy là “ sống bác ái – yêu thương” rèn luyện tính tiết kiệm, và biết quan tâm giúp đỡ người khác.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Ban Truyền Thông mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống - bổn mạng Ban Truyền Thông giáo xứ Vĩnh Hòa-  diễn ra lúc 17g30 Chúa nhật 20.05.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Giáo xứ Xóm Chiếu: Ra đi Loan báo Tin Mừng

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giám Quản (ĐGQ) Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong phần mở đầu bài giảng Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi tại nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu, đúng vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần, Chúa nhật 20.05.2018.