Sinh Hoạt Giáo Xứ

Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện: Đón nhận Thánh Thần

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một sứ điệp, do sứ thần của Thiên Chúa”.

Giáo xứ Phú Hoà: Mừng bổn mạng nhóm Truyền thông

“Mừng bổn mạng là dấu ấn để mỗi người chúng ta, mỗi hội đoàn cảm tạ tình thương, hồng ân của Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh bổn mạng, cũng là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống của bản thân...

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 25 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 10.2017

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Giáo xứ Mai Khôi: Lễ giỗ 100 ngày cha cố Giuse Đinh Quang Thịnh

“Hình thức có thay đổi, hoàn cảnh có thay đổi, nhưng tình cảm của mọi người dành cho cha cố vẫn dạt dào như trước”...

Đức TGM Girelli dâng Thánh lễ tại Vườn Xoài

“Vì chỉ những ai có chân lý và sự thật thì người ấy sẽ có lòng vị tha. Đức Giêsu đã tha thứ cho những kẻ ghét mình và Ngài muốn chúng ta cũng phải thực thi điều này. 

Giáo xứ Khánh Hội: Khai mạc năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập

“Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhìn lại các sinh hoạt của giáo xứ: sinh hoạt mục vụ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt Loan báo Tin Mừng...

Hạt Tân Định: Giáo dân đồng hành với mục tử trong sứ mạng truyền giáo (2)

“Giáo Hội chính là thể hiện Đức Kitô - đấng đã chịu đóng đinh, chịu chết và phục sinh đang sống giữa các gia đình chúng ta, đó là Giáo Hội tại gia”. 

Giáo xứ Nam Hòa: Đón mừng cha Tân chánh xứ

Thánh lễ hôm nay, tôi xin dâng giáo xứ Nam Hòa, Cha xứ mới của anh chị em, và tất cả giáo dân giáo xứ Nam Hòa trong tay Thánh cả Giuse. 

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 24 Thường niên - Năm A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.