Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giaó xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 7 TN- A

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ.

Đền Công Chính: Linh Mục Giuse Trịnh Văn Thậm dâng Thánh lễ tạ ơn

Cảm ơn Cha Bề trên giám tỉnh Xuân Bích tại Việt Nam, cha giám đốc Đại Chủng viện Huế, đã đến dâng Thánh lễ vào buổi sáng cùng ngày.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Chầu Thánh Thể

Chúa Nhật thứ VI Thường niên, năm A (12.02.2017), giáo xứ Vĩnh Hòa vinh hạnh thay mặt giáo phận tôn thờ Thánh Thể từ 08g00 đến 17g00.

Giáo xứ Hà Nội: Ngày Quốc Tế bệnh nhân

Giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân vào lúc 17g00 ngày 11.02.2017 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, chúng con xin dâng lên Mẹ tất cả những bệnh nhân, những người đau yếu cả tinh thần lẫn thể xác.

Giáo xứ Thị Nghè: Ngày thánh hóa bệnh nhân

Thiên Chúa đã chọn làm người và trải qua đau khổ, đó là con đường yêu thương Ngài mời gọi chúng ta đi theo.

Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ cầu cho bệnh nhân

Lúc đau khổ, khó khăn ta hãy nhớ đến thập giá Chúa Kitô. Chúa cùng đi và luôn đồng hành với chúng ta trên con đường trần thế…

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức

“Ngày nay Đức mẹ vẫn tiếp tục đang đồng hành cùng con cái của Mẹ. Đặc biệt với những ai đang mang trong thân xác những bệnh tật và đau khổ, cũng như trong tâm hồn”.

Giaó xứ Chợ Quán: Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức

Đức Mẹ đã can thiệp đúng lúc để cứu vãn cho tiệc cưới. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, tấm lòng của Mẹ đã làm cho Chúa Giêsu phải chấp nhận làm phép lạ đầu tiên dù giờ của Ngài chưa đến.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ bệnh nhân

Giáo xứ Thủ Đức đã cử hành Thánh lễ đặc biệt dành cho những bệnh nhân và người già yếu vào lúc 08g30 thứ Bảy, ngày 11.2.2017 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức.