Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Đón nhận chi thể mới trong Đức Kitô

Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo và đón nhận 20 anh chị em tân tòng gia nhập Giáo hội, được cử hành lúc 18g00 thứ Bảy 15.9.2018 tại nhà thờ Tân Phú Hòa. 

Giáo xứ Tân Trang: Lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Phan Du Vịnh

Thánh lễ giỗ mãn tang của cha cố Giuse Phan Du Vịnh được cử hành lúc 9g30 thứ Bảy 15.09.2018, tại gx. Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ do ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Giáo xứ Hà Nội: Gia đình Tận Hiến mừng lễ bổn mạng

Lúc 17g15 ngày 15.9.2018, Gia đình Tận Hiến giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của hội.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 24 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Chợ Quán: Lễ KG năm học giáo lý 2018–2019

Xứ đoàn Gioan Bosco giáo xứ Chợ Quán đã tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý 2018-2019 vào lúc 08g00 sáng Chúa nhật, 9.9.2018 tại nhà thờ Chợ Quán. 

Giáo xứ Thánh Phaolô: KG lớp học tình thương

Lớp học tình thương Hướng Tâm của giáo xứ Thánh Phaolô đã khai giảng năm học mới vào lúc 07g30 ngày 06-9-2018, với sự hiện diện của giáo xứ và Chính quyền địa phương.

Giáo xứ Tân Đông: Tân linh mục dâng Thánh lễ Tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục nghĩa tử Giuse Nguyễn Văn Gia Các, SDB được cử hành lúc 10g00 thứ Bảy, ngày 08.09.2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Đông.

Giáo xứ Bàn Cờ: Khai giảng năm học giáo lý 2018-2019

Vào lúc 7g30 Thánh lễ Khai giảng năm học giáo lý 2018 - 2019 được cử hành tại giáo xứ Bàn cờ do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Minh Đức chủ tế.  

Giáo xứ Tân Thành: Khai giảng năm học giáo lý

Vào lúc 07g50 ngày 09-9-2018 Thánh lễ Chúa nhật XXIII thường niên, khai giảng năm học giáo lý 2018 – 2019 đã được cử hành, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.  

Giáo xứ Đồng Tiến: Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ

Thánh lễ Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và cũng là ngày Bổn Mạng hội Legio Mariae – Curia Phú Thọ 2 được cử hành vào lúc 18g00 ngày 08/09/2018  tại giáo xứ Đồng Tiến.