Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tân Phú: Một đời tận hiến

Thánh lễ Tạ ơn, kỷ niệm hồng ân linh mục của 3 cha phó xứ Tân Phú, được cử hành vào lúc 17g45 ngày 01.6.2018, tại nhà thờ Tân Phú.

Giáo xứ Xây Dựng: Hồng ân Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 15 em thiếu nhi (7 nam, 8 nữ), được cử hành lúc 17g30 ngày 02.06.2018 tại giáo xứ Xây Dựng, giáo hạt Chí Hòa.

Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ an táng thân mẫu của cha chánh xứ Hà Nội

Thánh lễ an táng bà cố Anna Trần Thị Hoa, thân mẫu cha chánh xứ giáo xứ Hà Nội Đaminh Đinh Ngọc Lễ, được cử hành lúc 09g00 ngày 31.5.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Gx. Vĩnh Hòa: Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01.06, vào lúc 8g00 sáng thứ Sáu ngày 01.06.2018, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã tổ chức ngày Hội thao cho các em.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 322 - Chúa nhật Lễ Mình & Máu Chúa Kitô - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận...

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 9 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ:

Giáo xứ Vườn Chuối: Hồng ân Thánh Thần

Thánh lễ ban bí tích cho 21 em nhận bí tích Thêm Sức và 9 em nhận bí tích Mình Thánh Chúa, được cử hành lúc 17g30 thứ Năm, ngày 31.5.2018 tại giáo xứ Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán.

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ Thêm Sức

Đức cha Louis Nguyễn Tuấn Anh đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và Mình Máu Thánh Chúa cho các em thiếu nhi giáo xứ Vườn Xoài vào chiều thứ Hai, ngày 28.5.2018.

Giáo xứ Tân Thành: Bế mạc tháng Hoa

Thánh lễ kính Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth và bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ, được cử hành lúc 17g30 ngày 31-5-2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Bế mạc tháng Hoa

Thánh lễ bế mạc tháng Hoa tại giáo xứ Tân Việt được cử hành lúc 17g30 thứ Tư 30/5/2018. Thánh lễ đồng tế do cha chánh xứ Đaminh chủ tế.